Wat is NLP?


In deze uitgebreide post legt Martijn je uit wat NLP is.


De geschiedenis van NLP


In de jaren 70 begonnen Dr. Richard Bandler en John Grinder met een grote studie. Deze studie was toentertijd naar drie uitzonderlijk effectieve therapeuten namelijk; Fritz Perls, Virginia Satir en Dr. Milton H. Erickson. Fritz Perls was een gestalt-therapeut, Virginia Satir was een gezins-therapeute en Dr. Milton H. Erickson was een psychiater, dokter en hypnotherapeut. Alle drie waren zij zeer bekwaam in het helpen van mensen. Richard Bandler en Jonh Grinder wilden weten hoe zij te werk gingen, hoe zij hun resultaten haalden en wat de geheimen waren die deze drie succesvolle communicatoren toepasten.

De opkomst van NLP


Ze kwamen erachter dat Frits, Virginia en Milton een aantal methoden hadden die zij structureel en met succes toepaste. Het duurde even om een goede kijk te krijgen op wat dat dan precies was. Richard Bandler en John Grinder begonnen met het modelleren van Frits, Virginia en Milton.Dat wil zeggen dat zij precies in kaart brachten hoe zij tot hun resultaten kwamen. Ze wilden deze methoden ook leren om ze overdraagbaar te maken. Dit proces noemen we modelleren oftewel het leren van anderen. In de NLP Master practitioner leer je hoe je dit model-leren precies kan doen. Na het modelleren kregen ze al snel veel specifieke informatie over hoe deze doeltreffende therapeuten werkten. Deze specifieke informatie over wat deze therapeuten precies deden werd in kaart gebracht. Het gebruik van non-verbaal gedrag, hoe precies er contact met de cliënten gemaakt werd, het specifieke taalgebruik en de soms wat aparte technieken die toegepast werden om problemen bij cliënten definitief op te lossen. Hier werd een concreet model van gemaakt. Dit model noemen we Neuro Linguïstisch Programmeren afgekort NLP.

NLP voor professionele communicatie


Toen kregen dus de eerste NLP technieken vorm en werd een heel nieuw veld van menselijk gedrag geboren. NLP ontstond door het modelleren van de technieken van Fritz, Virginia en Milton. Dr. Richard Bandler en Jonh Grinder begonnen razend enthousiast met het onderwijzen van de NLP technieken.Vele eerste studenten van Dr. Richard Bandler en John Grinder begonnen de NLP technieken toe te passen en hun eigen NLP instituten. Dr. Richard Bandler is doorgegaan met het modelleren en vinden van allerlei mensen met uitzonderlijke effectieve communicatievaardigheden en specialisme. Tegenwoordig is NLP uitgegroeid tot een zeer rijk model van allerlei modellen en technieken die allemaal leiden tot verbetering op het gebied van therapie, coaching, sport, bedrijfsvoering, muziek, educatie. Ook in de medische wereld leren dokters en tandartsen NLP om beter bij hun cliënten te kunnen aansluiten.

Hedendaags NLP in Nederland


Er zijn eigenlijk twee scholen in NLP ontstaan. De eerste school die voornamelijk de oude en klassieke NLP onderwijst en de modernere school van NLP. De modernere school van NLP is die van Dr. Richard Bandler. Hierin worden de nieuwere modellen gepresenteerd. De NLP Life Academy is een NLP opleidingsinstituut van het moderne NLP. In de NLP practitioner opleiding wordt ruimte gegeven aan bewustwording van je communicatie en worden gereedschappen aangereikt ter verbetering. De meeste NLP opleidingen in Nederland zijn blijven hangen in het oude NLP wat op zich prima is alleen is NLP door geëvalueerd en zijn er nieuwere en effectievere methoden om resultaten te halen anno 2012. In de NLP practitioner opleiding leer je alle NLP technieken te gebruiken om jouw persoonlijke doelen te halen. Een NLP practitioner opleiding is iets wat je in eerste instantie voor jezelf doet. Tegelijkertijd is het zo dat je alle NLP technieken en communicatie-vaardigheden die je leert toepassen ook perfect kunnen worden gebruikt op je werk. Een timmerman kan op zijn werk timmeren maar ook thuis. Alle NLP technieken leiden tot grote vooruitgang in je persoonlijke ontwikkeling en je krijgt veel meer mogelijkheden in je denken, gevoel en gedrag.

De vooronderstellingen van NLP:


1 De betekenis van je communicatie ligt in de reactie die je krijgt - Stel je voor een leraar in de klas die wiskunde probeert uit te leggen maar geen enkele leerling die begrijpt wat hij bedoelt. De betekenis van zijn communicatie is dan het niet begrijpen. In plaats van te zeggen jullie begrijpen me niet wil hij een andere manier gaan vinden om wel begrepen te worden. Wanneer je iets uitlegt en iemand begrijpt je niet dan zeggen sommige mensen ik heb het al 100 keer uitgelegd. Ja dat is 100 keer op een manier die niet begrepen werd. De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt; betekent dat je kijkt naar de reactie die jij krijgt op jouw communicatie en aan de hand daarvan bepaald of dat de reactie is die je op het oog had. Aan de reactie kan je zien hoe je boodschap is overgekomen. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je communicatie ben je in controle over de situatie. Wanneer je niet de reactie krijgt die je wilt, dan is het aan jouw zelf om effectievere communicatiemethoden te gaan gebruiken die wel de gewenste reactie gaan opleveren. Je wilt dus leren denken in termen van de reactie die je wilt hebben. Dit is een veel effectievere manier hoe je kan denken. In de NLP practitioner opleiding ontwikkel jij deze flexibiliteit om de juiste reacties te krijgen. In de opleiding krijg jij de gereedschappen om je persoonlijke doel te bereiken.

2 Iedereen heeft een eigen model van de wereld - Vanaf je geboorte ben je bezig met alles wat je ziet, hoort en voelt te verwerken. De eerste zeven jaren van je leven waren eigenlijk wel de drukste jaren, we noemen dit geen studententijd maar als je nagaat hebben we daar wel het meest intensief geleerd. Meestal weten we niet meer precies wat we in die eerste tijd gedaan hebben omdat we het niet kunnen herinneren alles was onbewust. Sommige mensen kunnen zover terug gaan als 3 jaar sommige maar tot 4. In de NLP practitioner opleiding kan je met hypnose oefeningen terug gaan tot wel 2 jaar en sommige zelfs nog verder. In deze ervaringen hebben we soms emoties opgedaan die we nog kunnen voelen in het hier en nu. Deze zijn soms hinderlijk en kunnen er ons van belemmeren om geluk te ervaren in het hier en nu. In de NLP practitioner opleiding leer je hiervan af te komen en deze "eeuwenoude" gevoelens compleet te neutraliseren. Vooral in die eerste jaren heb je alle zintuiglijke informatie tot je genomen, verwerkt en een plek gegeven. Je heb je model van de wereld gemaakt dat is automatisch gegaan en zonder het kritische denken. Een mooi proces eigenlijk, leren zonder dat je daar iets voor hoeft te doen en je ging ook gewoon door als iets niet per se gelijk lukte. Toen je probeerde te lopen en viel zei je niet tegen jezelf" O lopen dat is niks voor mij of dat je familie zei lopen dat is niets voor haar. Je had nog geen kritisch denken zoals we dat noemen. Het kritische denken waar we zo goed in zijn als volwassenen begint eigenlijk te ontstaan na het zevende jaar. Het kind begint al zijn opgedane en geleerde filters te gebruiken van hoe het kijkt naar de realiteit en er word gebruikt gemaakt van de plattegrond die is opgebouwd door de ervaringen van de eerste zeven jaar. Iedereen heeft op deze manier zijn model van de wereld gemaakt. Dit proces staat beter bekend als leren. We refereren ook steeds aan hetgeen we geleerd hebben. Dit bepaalt welke keuzemogelijkheden jij hebt of niet hebt in een bepaalde situatie. Deze vermogens liggen in ons model van de wereld. Jouw model van de wereld kan je gelukkig maken of ongelukkig maken. In de NLP practitioner opleiding krijg jij de NLP technieken te leren hoe je je eigen model van de wereld kan veranderen zodat je meer de gewenste keuzemogelijkheden krijgt. Daardoor kan je meer de persoon zijn die je wilt zijn in alle situaties. Je kan dan andere gedachten hebben waardoor je je anders gaat voelen en daardoor kan je iets anders in je gedrag doen. Wanneer we vliegangst als voorbeeld nemen: je hebt turbulentie gehad in het vliegtuig dat was een enge ervaring, nu heeft je brein angst geassocieerd met vliegen. Gefeliciteerd, in je model van de wereld heb je iets nieuws geleerd zonder dat jij daar iets voor hoefde te doen. En de vliegangst-reactie komt automatisch terug elke keer weer wanneer je weer aan een vliegtuig denkt. Dat is een succes alleen misschien niet het succes wat je wilt. In de NLP practitioner opleiding krijg jij de gereedschappen hoe je dit soort ongewenste reacties veranderd. Je kan anders beginnen te denken, waardoor je je anders gaat voelen en daardoor kan je andere dingen doen. In dit geval betekent dat: wel met het vliegtuig en het gezin naar een leuke bestemming gaan. In de NLP practitioner opleiding krijg je deze keuzemogelijkheden in je eigen gedrag. Hiermee ben je effectief met je persoonlijke ontwikkeling bezig en groeit je omgeving harmonieus en ecologisch met je mee.

3 Als je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je altijd kreeg - Deze praktische vooronderstelling van NLP heeft bijvoorbeeld zijn waarde in de context van het oplossen van problemen. Als je je problemen oplost op de manier die je tot nu toe altijd al hebt gedaan dan blijft het probleem waarschijnlijk bestaan. Pas wanneer je wat anders gaat doen en daardoor ook andere reacties losmaakt verdwijnt het probleem. Stel je voor je zit in een bepaalde relatie met iemand; dat kan een romantische of zakelijke relatie met je collega's op je werk zijn. In die relatie ben je bezig iets te communiceren naar de ander toe. Als jouw actie niet werkt en dat kan je zien uit de reactie die je krijgt, dan moet je een andere actie doen. Want als je blijft doorgaan met wat je altijd al gedaan hebt dan krijg je dezelfde reactie, dus wat je al hebt.

4 Er is geen falen, alleen feedback - Thomas Edison werd gevraagd toen hij 500 keer tevergeefs de gloeilamp probeerde uit te vinden of hij niet het gevoel had gefaald te hebben. Zijn reactie daarop was dat hij nu 500 manieren weet van hoe het niet moet en dat hij bezig was met het vinden van de manier hoe het wel moet. En kijk in elke kamer brand de gloeilamp. Falen kan alleen als je een tijdslimiet op je doel plaatst. Zonder tijdslimiet ben je gewoon aan het leren. Je bent bezig om een doel te bereiken en als je doel of de juiste reactie er nog niet is dan doe je wat anders en je gaat net zolang door totdat je je doel wel bereikt. Er is geen falen alleen feedback betekent dus dat we alleen kijken naar de reactie die we krijgen en bezig zijn de gewenste reactie te krijgen. Dat betekent dat je sowieso een doel in gedachten wilt hebben dat belangrijk genoeg voor je is om te bereiken. Je moet weten wat je wilt in plaats van wat je niet wilt. Veel mensen doen het andersom: ik wil niet falen, ik wil niet onzeker zijn op de sollicitatie, ik hoop niet dat me partner over vroeger begint, ik wil niet onduidelijk overkomen, ik wil niet dat zij denkt dat ik boos ben, ik wil niet het idee geven dat ik ondankbaar ben, ik wil niet dichtklappen en zo kan de lijst nog wel even doorgaan. Het is dan ook niet toevallig dat juist dit soort situaties in die mensenlevens voorkomt wanneer er op die manier gedacht word. In de NLP practitioner opleiding gaan we tijd besteden hoe jij je doelen bereikt die je wel wilt.

5 De gedachten die je hebt van de wereld is niet de wereld zelf - Alle gedachten, gevoelens en overtuigingen die jij hebt van de wereld is niet gelijk aan de wereld zelf. Anders zou er maar 1 mens zijn met 1 gedachte en 1 soort gedrag. Maar als je om je heen kijkt is er een enorme verscheidenheid aan gedachten, gevoelens en overtuigingen bij verschillende mensen. Al jouw gedachten die je hebt van de wereld is niet gelijk aan de wereld maar zijn jouw opgedane persoonlijke conclusies over de wereld. Het zegt dus iets over jouw wereld in plaats van de wereld. Dit is goed nieuws want dat betekent dat als jij een nieuwe vaardigheid wilt leren dat je iemand kan gaan vinden die die vaardigheid heeft. Grote kans dat die persoon andere gedachten heeft dan jij. Dit is goud waard omdat je dan vaardigheden kan leren die je eerst niet kon waardoor jij jezelf verrijkt. Wanneer je op een gegeven moment die vaardigheid wel kan doen dan word je leven makkelijker en je wereld groter. Als jij gelooft dat je iets niet kan wilt niet zeggen dat het niet kan. Sommige mensen geloven in hun beperkingen maar dat wilt niet zeggen dat zij het niet zouden kunnen. Dit heeft te maken met het model dat je hebt van de wereld. Het is een model van de wereld en niet de wereld zelf. Wanneer in de sport bijvoorbeeld het wereldrecord verbroken word zie je vaak dat er in de maanden erna meerde mensen hetzelfde wereldrecord verbreken het word simpelweg voor mogelijk gehouden door anderen waardoor de gedachten veranderen en daardoor andere mogelijkheden ontstaan. De ideeën die we hebben van de wereld veranderen dus, terwijl de wereld eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven. Alleen onze beleving ervan veranderd door de tijd heen. Nu heb je bepaalde gevoelens die je als kind niet had en je geloofde toen bepaalde dingen die je nu niet meer gelooft. In de NLP practitioner opleiding onderscheiden we dus ons model van de wereld en de wereld zelf. We willen een model maken dat ons toestaat de wereld te ervaren die we wensen. Je zou het ook om kunnen draaien door te zeggen wat voor gevoel zou je willen hebben in bepaalde situaties en wat voor gedachten horen daarbij.

6 Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om problemen op te lossen - NLP beschrijft een probleem als het afwezig zijn van een hulpbron in een bepaalde situatie. Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld het geven van een presentatie; stel dat je onzeker bent in het geven van een presentatie, de vraag is dan wat heb jij nodig tijdens het geven van die presentatie, dat je die dan beter zou kunnen geven. Het antwoord op die vraag zou kunnen zijn rust. Rust is dan de hulpbron. Die rust heb je in je, die rust heb je bijvoorbeeld wanneer je door het bos loopt. Alle hulpbronnen die iemand nodig heeft, zijn al in de persoon aanwezig. Denk aan jouw hulpbron die je meer wilt ervaren; je hebt die hulpbron al in je. De kunst die NLP beschrijft is om de juiste hulpbron op de juiste plaats te krijgen. Het juiste gevoel in de juiste situatie. NLP heeft verschillende technieken om deze verplaatsing te bewerkstelligen. Geluk, euforie, energie, rust, vrede zijn gevoelens die we allemaal kennen in meer of mindere mate. Deze hulpbronnen kunnen zeer van pas komen in de zogenaamde probleemsituaties. Wanneer deze hulpbronnen ervaren worden in probleemsituaties dan is er geen sprake meer van een probleem. De vraag is wat heb jij nodig in jouw probleem situatie?

NLP en je zintuiglijke waarneming (realiteit)


Je neemt de realiteit waar met je 5 zintuigen, daarna word deze zintuiglijke informatie verwerkt door jouw model van de wereld. Iedereen verwerkt deze informatie op zijn of haar eigen manier- daardoor heeft iedereen ook een eigen unieke ervaring. Het verwerken van de zintuiglijke informatie gaat binnen 1 seconde. Je geeft de zintuiglijke informatie betekenis, dit geeft je een goed of slecht gevoel. Bijvoorbeeld je ziet een persoon en zegt tegen jezelf: "He wat leuk om die persoon te zien" deze betekenis geeft je een goed gevoel. Iedereen heeft zijn of haar eigen filters- waarnemingsfilters die je belevingswereld sturen. NLP heeft alle waarnemingsfilters van het brein op een rij gezet. In de NLP practitioner en NLP master practitioner opleiding leer jij deze onder de zogenaamde meta-programma's. Deze meta-programma's zijn verantwoordelijk voor jouw beleving van de realiteit. Jouw beleving van de realiteit is niet gelijk aan de realiteit zelf- alhoewel de meeste mensen het wel zo ervaren en op die manier dus in het leven staan. Wanneer je in de NLP practitioner opleiding leert jouw model te kunnen scheiden van de realiteit, verruimt je bewustzijn. Om je een voorbeeld te geven: het is zondag en je denkt: "He bah morgen weer aan het werk", dat geeft een slecht gevoel. Wanneer het zondag is en je denkt: "He lekker nog een hele dag vrij", dat geeft een goed gevoel. De realiteit is dat het zondag is maar hoe je deze beleeft is afhankelijk van de betekenis die je deze geeft en dus up to you. NLP geeft je deze enorme persoonlijke vrijheid om je eigen realiteit te gaan creëren dit is in mijn ogen fantastisch. De realiteit word dus door iedereen subjectief ervaren. NLP geeft je de gereedschappen om je eigen subjectieve ervaring te gaan beleven zoals je die wilt beleven. NLP is ook de verzameling patronen van de structuur van deze subjectieve ervaring. De studie van deze subjectieve ervaring is NLP. Dr. Richard Bandler- een van de grondleggers van NLP definieert NLP als de studie van de subjectieve ervaring. NLP heeft succesvolle mensen gemodelleerd hoe zij hun subjectieve ervaring, structureren of organiseren oftewel neuro linguïstisch programmeren. Hiervan zijn modellen gemaakt dat we NLP noemen. Deze modellen worden onderwezen in de NLP practitioner- en NLP master practitioner opleiding. Wanneer jij erachter komt dat jij degene bent die betekenis geeft aan de realiteit en dus ook andere betekenissen kan geven aan de realiteit, dan kies je natuurlijk voor een betekenis die je een goed gevoel geeft. Hiermee oefen je dus invloed uit op je realiteit.

Ons brein werkt alleen maar met zintuiglijke informatie. Alles is beeld, geluid, gevoel, geur en of smaak. Zelfs intuïtie- misschien wel het zesde zintuig- komt op een gegeven moment in de vorm van een beeld, geluid of gevoel. Nadat de zintuiglijke informatie door onze meta-programma's verwerkt zijn komen we in een bepaalde staat terecht. Deze staat stuurt weer ons gedrag dat we doen in een bepaalde situatie. Om het voorbeeld van de Zondag weer te nemen: het is zondagochtend en je denkt:" He lekker nog een hele dag vrij" en je ziet jezelf in gedachten vrij en lachend rondlopen in je huis en je krijgt een goed gevoel. Je bent dan in staat leuke dingen te doen zoals: in de tuin werken, vrienden bellen en of ontbijt op bed brengen voor je partner. Wanneer je denkt: "He bah morgen weer aan het werk" en je krijgt een beeld dat je gestrest op je werk zit. Dat beeld geeft een slecht gevoel. Nu ben je jezelf in een minder goede staat aan het programmeren. In deze staat lig je misschien wel gespannen je laatste vrije uren van je dag te verspillen. Je interne staat gaat bepalen hoe je lichaam vorm krijgt. Jouw fysiologie of je lichaamshouding neemt vorm aan van hoe je denkt. Denk aan depressie- het hoofd vaak naar beneden gericht. Bij opgewektheid is er sprake van opgeheven borst en het hoofd omhoog gericht.

De belangrijkste NLP technieken:


NLP heeft veel technieken met allemaal een specifiek doel in gedachten. Voor elk probleem is een bepaalde techniek ontworpen om van dat probleem af te komen. Of voor elk specifiek resultaat dat je wilt is een NLP techniek te vinden. De doeleinden van de NLP technieken zijn:

*het veranderen van slechte gevoelens als onzekerheid, ongemotiveerd zijn, schuld, verdriet, depressie, angst etc.
*het veranderen van je zelfbeeld
*het veranderen van negatieve overtuigingen
*het bereiken van doelen, verlangens en dromen
*het structureren en organiseren van tijd
*het stoppen van je zorgen maken over de toekomst
*het oplossen van fobieën

Hieronder de belangrijkste NLP technieken op een rijtje:


1 De NLP zwart-wit-terugspoeltechniek (Fast Phobia Cure) is uitermate geschikt voor het oplossen van fobieën en trauma's. Ook is deze techniek perfect voor het stoppen met zorgen maken over de toekomst.
2 De NLP gevoelsomdraaitechniek is om slechte gevoelens in een situatie of over een situatie in de toekomst of verleden om te draaien. Je leert snel en makkelijk hoe je een slecht gevoel veranderd in een goed gevoel.
3 De NLP swish-pattern techniek is ideaal voor het veranderen van vastgeroeste gewoontes en jezelf in specifieke situaties gewenst gedrag zien doen. In de NLP swish-pattern techniek leer je je automatische brein te trainen om nieuw gewenst gedrag te doen. Ook voor het maken van een nieuw zelfbeeld.
4 De NLP collapsing anchors techniek is heerlijk om een slecht gevoel totaal te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld als je altijd op een bepaalde plek of bij een bepaalde persoon een slecht gevoel hebt wat je wilt vervangen door een goed gevoel. Als jij je een situatie kan bedenken waar je een slecht gevoel hebt en je wilt dat veranderen dan is de NLP collapsing anchors een geschikte NLP techniek.

Je automatische brein


We hebben een linker en rechterhersenhelft. De linker hersenhelft lijkt zich meer bezig te houden met feiten, berekeningen, data, kennis en de ratio. De rechter hersenhelft is het meer emotioneler en creatievere brein. De rechterhersenhelft verwerkt taal. Hier zetelt ons voorstellingsvermogen, onze creativiteit en oplossen van problemen. We hebben ook een gedeelte in ons brein dat we ook wel eens het automatische brein of onderbewustzijn noemen. Dit is een combinatie van informatie uit de linker- en rechterhersenhelft. Dit onderbewustzijn regelt alles wat automatisch gaat: je ademhaling, bloeddruk, lichaamstemperatuur etc. Maar ook alles wat je geleerd hebt word doorgestuurd naar je onderbewustzijn zoals: traplopen, je veter strikken, autorijden etc. Dit onderbewustzijn is superhandig omdat je dan er niet meer bij na hoeft te denken, althans op bewust niveau. Zo kan je de trap aflopen en tegelijkertijd bijvoorbeeld met een goede vriend bellen of je boodschappenlijstje nagaan. Je automatische brein is dus bezig met het uitvoeren van zeer complexe gedragingen zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen. Deze gedragingen heb je door de tijd heen geleerd en zijn onbewust geworden en worden uitgevoerd door je automatische brein. Met vallen en opstaan zullen we maar zeggen. Op een gegeven moment ben je het nieuwe gedrag gewend en is het onbewust, op dat moment is het gedrag geleerd.

Wanneer je bijvoorbeeld vliegangst hebt dan gaat de vliegangst ook automatisch, je hoeft er niet meer bij na te denken. De persoon met vliegfobie denkt niet in het vliegtuig:" O ja ik had vliegangst". Nee het automatische brein heeft geleerd bang te zijn en voert simpelweg uit wat het heeft geleerd. Dit geleerde gedrag kan heel nuttig zijn- je stapt op de fiets en je fiets weg. Echter het automatische brein leert ook wel eens onnuttige dingen zoals vliegangst, onzekerheid, niet in vorm zijn in sport, depressie etc. Al het gedrag wat jij als ongewenst bestempeld word toch gewoon uitgevoerd door je onderbewustzijn alleen noem je het ongewenst. NLP geeft ons de gereedschappen hoe we opnieuw ons automatische brein kunnen herprogrammeren zodat we gewenst gedrag kunnen doen ipv van ongewenst. In de NLP practitioner opleiding leer jij hoe je automatische brein datgene kan leren wat jij wilt dat het leert. Zoals een computer kan je kijken naar je eigen brein. Je computer is als goed als de software waarop het draait en die het heeft hoe met informatie omgaat. Soms is het tijd voor een update of simpelweg een nieuw software programma. NLP is een verzameling van effectieve software om te kunnen doen wat jij wilt. Ik noem dit persoonlijke vrijheid. NLP is tegelijkertijd ook de manier hoe we deze nieuwe dingen kunnen leren.

Hypnose en trance toestanden als leermiddel in NLP


Het werken met relaxatie toestanden en de zogenaamde trances of hypnose in NLP is juist om contact te maken met je automatische brein. In de hypnotische staat kunnen we ons automatische brein herprogrammeren of betere suggesties geven. Deze trance toestand kan je vergelijken met een gefocuste toestand. In de gefocuste toestand zien we dat ons brein beter leert. Een geconcentreerd brein leert beter. In deze concentratie zijn we in een trance toestand om bepaalde informatie de juiste plek te geven voor een specifiek doel. In trance kunnen we ons beter concentreren op wat we willen en belangrijk vinden. In trance komt de "solution" vrij. Trance is de solution wanneer je solution als een vloeistof begrijpt. Het is een combinatie van verschillende neurotransmitters zoals: serotonine, peptiden en endorfines die ons zenuwstelsel in trance loslaat. Je lichaam heeft meer medicijnen dan de apotheek je ooit zou kunnen verkopen. Hierin trance maak je ook meer contact met je creativiteit en kan je nieuwe mogelijkheden beginnen te zien over jouw toekomst en talenten. De groten der aarde zoals: Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Amadeus Mozart, Tessler, Albert Einstein, Milton H. Erickson en vele andere beschrijven allemaal in hun rapporten over deze speciale trance toestand. Zij maakten gebruik van deze toestand om solutions voor problemen te vinden en uitvindingen te doen. In de rechterhersenhelft stimuleren we ons voorstellingsvermogen om ons automatische brein nieuw gedrag aan te leren. Dit lijkt misschien nieuw te zijn maar je doet het al je hele leven. Je zou niets geleerd kunnen hebben zonder deze geconcentreerde toestand. In de NLP practitioner opleiding gebruiken we deze toestand als basis staat om in te leren. Zo kan je sneller leren en ontwikkelen. Deze bewustzijnsstaat heeft vele namen zoals: diepe reflectie, contemplatie, meditatie, hypnose, dagdromen en even aan de binnenkant van me ogen bekijken. Dit zijn allemaal beschrijvingen van de trance toestand. In de Hypnose practitioner opleiding staat het induceren van deze hypnotische staat en het gebruiken van deze hypnotische staat om persoonlijke veranderingen te genereren centraal.

De drie pilaren van NLP:


Pilaar 1: NLP en persoonlijke vrijheid

Dit is het eerste terrein waar NLP zich op richt. NLP geeft je de technieken hoe je persoonlijk vrij kan worden. Met NLP kan je het pad vrij maken om te gaan doen wat je echt wilt in je leven. Wanneer je last hebt van onzekerheid, depressies, angsten, fobieën of andere belemmeringen die je gevangen houden in de persoon die je niet bent dan is NLP de beste methode om hiervan bevrijd te worden. NLP maakt je vrij en laat je je beste zelf zijn. Tegelijkertijd is in dit eerste onderdeel: NLP en persoonlijke vrijheid ook inbegrepen om de persoonlijke vrijheid te hebben om je goed te voelen, gemotiveerd te zijn wanneer het nodig is, je passie te voelen voor wat je wilt bereiken, doorzettingsvermogen binnen handbereik te hebben om te slagen in het halen van je doelen en waarmaken van je dromen. In dit onderdeel zijn alle belangrijke NLP technieken verwerkt als de fast phobia cure, de gevoelsomdraai techniek, de swish-pattern en de collapsing anchors en nog vele andere. Deze NLP techieken zijn als het ware de methoden om je eigen denken te herprogrammeren. Het is met behulp van deze technieken dat je op het pad stapt van je persoonlijke vrijheid. Het leren gebruiken van je eigen brein om jezelf te motiveren, te inspireren en te overtuigen is waar je begint een nieuwe weg in te slaan. Deze persoonlijke vrijheid maakt je flexibel in verschillende situaties en geeft je meerdere keuzemogelijkheden in je gedrag. Dit onderdeel leert je ook te werken met je eigen neuroplasticiteit; je eigen serotonine en endorfines huishouding te sturen. Waar wil jij vrij van worden? Waar wil je vrij tot zijn?

Pilaar 2: NLP en het bereiken van je doelen


Wanneer je deze persoonlijke vrijheid hebt bereikt dan begin je je erg goed te voelen. Dan is het zaak dat je een richting opgaat die bij jouw persoon past. Je eigen visie maken voor de toekomst. Je leert met je aandacht je te richten op wat je wilt ipv wat je niet wilt. Je bewust worden wat je werkelijk belangrijk vind. Je visie bestaat uit de doelen die je wilt bereiken. Gaan voor wat je echt belangrijk vind. De weg bewandelen die je brengt naar meer geluk, vrijheid en groei althans dat vind ik belangrijk. Wat vindt jij belangrijk? Het tweede terrein gaat over het bereiken van jouw doelen. NLP geeft je de manieren hoe je je eigen doelen kan waarmaken. De visie maken en de helderheid hebben waar je naartoe wilt en de acties gaan ondernemen om je doel zintuiglijk waarneembaar te maken oftewel te realiseren. Al deze stappen leer je in dit tweede deel. NLP heeft verschillende technieken hoe je een doel in de tijd kan plaatsen, de stappen kan formuleren en weten wat je nodig hebt om je doel te bereiken. Op deze manier kan jij met je persoonlijke vrijheid je eigen doelen bereiken die bij jouw passen. Met adelaarsvisie en doorzettingsvermogen je bestemming bereiken keer op keer. NLP leert je de attitudes om altijd door te gaan en je gevoel voor humor ook altijd binnen handbereik te hebben. Over het algemeen zie je dat met de NLP strategieën alle doelen behaald kunnen worden.

Pilaar 3: NLP gebruiken voor meesterlijke beïnvloeding en excellente communicatie

Het derde terrein waar NLP zich mee bezig houdt en misschien ook wel het meest populaire onderdeel, gaat over hoe we excellent kunnen communiceren en meesterlijk kunnen beïnvloeden. Misschien vind je het overdreven klinken maar wanneer je eenmaal deze NLP technieken in je mars hebt dan zal je het met me eens zijn. NLP leert ons hoe we meesterlijk kunnen beïnvloeden op hypnotische manieren. De meesters van de beïnvloeding, de groten der aarde zijn gemodelleerd hun methoden zijn verwerkt in de NLP practitioner en NLP Master practitioner opleiding. Jij leert deze technieken zelf toepassen in je eigen communicatie. Hierdoor vergroot jouw persoonlijke kracht en invloed in sterke mate. Dit derde onderdeel houdt zich bezig met: hoe maken we contact met anderen, hoe kunnen we onze boodschap effectief overbrengen en hoe stemmen we ons af op de denkstijlen van anderen en hoe kunnen we deze veranderen wanneer nodig. Je leert de twee meest krachtige taalmodellen van NLP toe te passen in je werk en in je privé. Wat zijn de geheimen van excellente communicatoren, hoe kan je doeltreffend zijn in je manier van communiceren en hoe presenteer je jezelf het best. Hoe breng je andere in een ontvankelijke toestand zodat ze meer open staan voor jouw boodschap en visie. Hoe laat je anderen aan je lippen hangen zodat ze alleen nog maar naar jouw willen luisteren. Hoe maak je die verbinding met anderen zodat er een sfeer van vertrouwen is waarin je allebei jezelf kan zijn. Hoe kan je zorgen dat anderen je respecteren in relaties zodat je waardevol voor elkaar kan zijn. NLP geeft jouw alle antwoorden in dit laatste onderdeel.

NLP is geen kennis maar een activiteit voor in de praktijk.


Reactie plaatsen