Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, betalingsregelingen en klachtenprocedures.

1. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, is en blijft vertrouwelijk voor ons opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. De Hypnotherapie Academie Nederland deelt deze informatie niet met derden. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleidingen of trainingen worden binnen 48 uur beantwoord. Er kan per opleiding maximaal 1 dag gemist worden en deze of meerdere dagen kunnen in een volgende opleiding in groep ingehaald worden. 

2.1 De betalingsvoorwaarden is dat de klant het bedrag betaalt voor de opleidingen beginnen. Tenzij de opleidingen in termijnen worden betaald.

2.2 Er is geen restitutie mogelijk op wat voor manier dan ook ten aanzien van privé sessies, coaching en trainingen en opleidingen, dit na betaling van het eerste termijn of de reeds betaalde termijnen en na aanvang van de sessies of deelname aan de opleiding.

3. Het is mogelijk om de opleidingen in 5 maandelijkse termijnen te betalen. Dit moet overeengekomen zijn met de Hypnotherapie Academie Nederland Deze termijnen dienen dan op de overeengekomen data betaald te worden.

4. De betaling word uitsluitend via paypro.nl gedaan. In een uitzondering kan via bank overgemaakt worden aan de Hypnotherapie Academie Nederland op rekeningnummer van de ING: NL20INGB 0102270058. Dit moet overeengekomen zijn met de Hypnotherapie Academie Nederland

5. Dit gaat per factuur die u opgestuurd krijgt per post of email. Ook kunt U via de website automatisch betalen bij veilig goedgekeurde betaalsystemen.

6. Het contract duurt 8 dagen zoals de opleidingen, tenzij anders overeengekomen. In het geval van maandelijkse termijnen stopt het contract bij de laatste termijnbetaling.

7. De cursus gaat niet door bij ziekte van de docent.

8. Annulering of terugbetaling na een betaling van welke dienst dan ook van de Hypnotherapie Academie Nederland en of Dhr. M. Groenendal is mogelijk na de eerste dag van onze opleiding. Dit is onze garantie. 

9. De klant heeft een bedenktermijn van 14 dagen nadat de klant zich heeft aangemeld voor de cursus om kosteloos te annuleren en het geld direct terug te krijgen. Daarna verval je in de annuleringsregeling.

10. Wanneer de klant een klacht wilt indienen dan is dat alleen schriftelijk mogelijk. De klacht kan worden opgestuurd naar:

Hypnotherapie Academie Nederland
Bleijenburg 29
2511 VC Den Haag.

De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld door de eigenaar van de de Hypnotherapie Academie Nederland, Dhr. M. Groenendal. Zodra uw klacht binnen is, krijgt U binnen een week schriftelijke reactie van uw ontvangst van de klacht. Op de klacht wordt daarna uiterlijk binnen 4 weken gereageerd en afgehandeld. Het kan zijn dat er een onafhankelijke derde bij de klachtenprocedure wordt betrokken. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. En indien van toepassing zal het bedrag binnen 4 weken worden terugbetaald. Er kan eventueel bij een onopgeloste situatie van de klacht, een derde neutrale persoon bij gehaald worden. In dit geval mevrouw F. Staal. GZ Psychologe te Den Haag. Het oordeel van haar is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. 

11. Wanneer tijdens de certificering van de opleiding blijkt dat een onderdeel onvoldoende beheerst word door de klant dan kan deze dag kosteloos worden ingehaald op een ander tijdstip.


12. Na aanmelding van de deelnemers voor de opleidingen worden de persoonlijke gegevens bewaard en niet met derden gedeeld.

13. Reeds betaalde termijnen voor opleidingen en van het IAPCH jaarprogramma zijn niet terug te vorderen nadat deze zijn voldaan.

14. Al het uitgegeven materiaal van de Hypnotherapie Academie Nederland is intellectual property van Martijn Groenendal. Deze kennis, informatie mag niet worden gedeeld met anderen. De gecertificeerde NLP opleidingen en hypnotherapie opleidingen zijn inclusief uitleg, demonstratie en persoonlijke begeleiding van alle hypnotherapie technieken en NLP communicatievaardigheden. Het copyright van het studiemateriaal berust in handen van de Hypnotherapie Academie Nederland. De student van de opleiding is de eigenaar van de uitgedeelde trainings manual die bij aanvang van de training zal worden uitgereikt.