Privacy verklaring AVG

Hypnotherapie Academie Nederland
Martijn Groenendal

Bleijenburg 29 
2511 VC Den Haag

De Hypnotherapie Academie Nederland verzamelt gegevens om de klant educatie te bieden en informatie te verstrekken over de NLP en hypnotherapie opleidingen en aanverwante trainingen. We doen dit via het weber software systeem omdat via dit systeem de klant zelf kan laten weten of hij geïnteresseerd is en ook zelf kan beslissen wanneer hij geen informatie meer wilt ontvangen. We houden de gegevens alleen in ons eigen beheer en delen deze gegevens niet met derden of andere landen. De klant kan inzage vragen en krijgen over de persoonsgegevens. Deze gegevens worden net zo lang bewaard tot wanneer de klant besluit geen informatie meer te ontvangen. De klant heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via het geven van naam en email laat de klant weten informatie te willen van onze produkten, dit is niet wettelijk verplicht. Enkel wanneer de klant zelf informatie wilt ontvangen.